— Naše myšlenky
01.09.2020
Přidej se k nám ještě dnes!

Sdružujeme se, abychom společnými silami dokázali prosazovat rozumná řešení aktuálních celospolečenských otázek a sami se do jejich řešení všestranně zapojovali. Chráníme hodnoty svobody, demokracie, spravedlnosti, právního státu, tolerance, solidarity a rovnosti příležitostí.

15.08.2020
Chceme férovou Evropu!

Naše generace je pravděpodobně tou nejvíce evropskou, jaká tu kdy byla. Hovoříme více jazyky, jsme více propojení a naše vzdělání je lepší než to, které se dostávalo našim předkům. Výměnné studijní pobyty nikdy v minulosti neumožňovaly tolika mladým lidem poznat své vrstevníky žijící v různých částech Evropy. Společné historické povědomí o století světových válek nám neustále připomíná, že mír na našem kontinentu nesmíme považovat za něco samozřejmého. Ani to vše však nebude samo o sobě stačit k tomu, abychom zachránili projekt evropské integrace. 

01.01.2019
Připojili jsme se k celosvětové kampani proti daňovým úníkům

Společně s desítkami dalších organizací sdružujících statisíce mladých lidí z celého světa a ve spolupráci se zastřešující organizací Young European Socialists (YES) jsme se připojili k celosvětové kampani proti daňovým únikům, neplacení daní a využívání daňových rájů #NotMyParadise. Cílem je zásadně proměnit daňová pravidla na národní, unijní i celosvětové úrovni a důsledněji trestat ty, kteří si neoprávněně přisvojují světové bohatství.