Mladí sociální demokraté na Prague Pride
15.08.2022

 Pride vnímáme jako součást boje za odstranění veškerých forem útlaku a diskriminace, bez nichž nejde dosáhnout skutečně svobodné a sociálně spravedlivé společnosti. Proto je nutné prosadit manželství pro stejnopohlavní páry. Dokud nejsme rovnoprávní všichni, není rovnoprávný nikdo.
Za Mladé sociální demokraty stejně tak říkáme jasné NE tzv. ,,pinkwashingu" a duhovému kapitalismu! Identity queer lidí nesmí být redukovány na pouhé zboží či nástroj ke zlepšení vlastního PR, stejně jako to dělá třeba fosilní korporace ExxonMobil, která se průvodu bohužel účastní také