Tarifní reforma PID
06.12.2022

Co to bude znamenat v praxi?

Při nastavování tarifní politiky si musíme uvědomovat, že cestující změny obecně nevidí rádi. Obecně vzato ti, kterým se cesta zlevňuje, dále mívají tendenci zůstávat v autech, naopak takoví, kterým se cesta prodraží, o použití automobilu uvažují. Koneckonců jak byste se tvářili vy, kdybyste přišli do svého spoje a najednou měli platit výrazně víc? Na druhou stranu, výrazné zlepšení a zvýšení přehlednosti tarifu za mírné problémy v počátcích může stát. Bude to právě případ změn ve Středočeském kraji?

Největší zhoršení nastane pro pravidelně dojíždějící v blízkém okolí Prahy, např. z Černošic, Rudné, Hostivic, Roztok, Říčan či Úval. Podle představ Boreckého budou muset tito cestující platit předplatní jízdenku nikoliv za 1 nebo 2 vnější pásma, jako tomu bylo doposud, ale rovnou za celý Středočeský kraj. A to i přesto, že třeba vůbec nechtějí cestovat do jiných částí kraje.

V současnosti roční jízdenka na 1 vnější pásmo PID stojí 3 563 Kč. Borecký zatím odmítl uvést, kolik bude stát celokrajská jízdenka, pouze specifikoval, že to bude někde v intervalu 3 500 – 10 000 Kč. S ohledem na jeho dosavadní činy lze očekávat, že cena této jízdenky se bude blížit spíš té horní hranici. Náklady na dojíždění z blízkého okolí Prahy se tak mohou přinejmenším zdvojnásobit. Naopak dojíždění z okrajových oblastí kraje ve vzdálenosti zhruba od 50 kilometrů výše může zlevnit až o polovinu.

Právě v tomto bodě vnímáme, že Středočeský kraj nemá v žádném případě za cíl najít spravedlivější cenu, ale sedřít z kůže ty cestující, kterých je nejvíc – tedy ty, kteří cestují krátké vzdálenosti z nejbližších pásem do Prahy na těch nejvytíženějších linkách. To je obrovský problém, protože právě cestující z nově vybudovaných satelitů kolem Prahy, kteří se nedávno přestěhovali a na systém veřejné dopravy v okolí nového bydliště si teprve zvykají, mají zároveň nejsilnější tendenci používat při dojíždění auto i na zbytečných relacích.

Dále je známým faktem, že cestující cestují po kraji především na krátké vzdálenosti. Je-li rychlost spojení konstantní a nízká (což u příměstské dopravy v rámci Středočeského kraje platí), klesá počet cestujících s narůstající vzdáleností vlastně exponenciálně k nule. „Reforma za tarifní spravedlnost“, jejímž obsahem je zdražení cestovného obrovskému množství cestujících přepravujících se na krátké vzdálenosti, a naopak zlevnění jednotkám cestujících denně dojíždějících velké vzdálenosti, je tedy jinými slovy jen snaha vyždímat maximum peněz a výrazně zdražit skoro všem. To si však lidé z nejbližšího okolí Prahy, pocházející převážně ze zajištěných majetkových poměrů, téměř jistě nenechají líbit a sednou do auta – které nově bude levnější než autobus či vlak!

Pokud se veřejnost nebude bránit a ke změnám dojde, bude velmi zajímavé sledovat situaci v Praze, jež je i v současnosti automobilovým provozem velmi přetížená. Očekáváme výrazné zvýšení počtu automobilů dojíždějících ze Středočeského kraje dále zatěžujících příjezdové komunikace (již nyní nad hranou kapacity) a parkovací místa (již nyní prakticky stoprocentně využitá). Z politického hlediska považujeme návrh tarifní reformy jako pomstu Praze, jinými slovy snahu o naplnění krajského rozpočtu bez ohledu na rozsáhlé negativní důsledky, které Praha ponese. Ačkoli se nové vedení Prahy rýsuje na podobném stranickém půdorysu, na jakém je postaveno současné vedení Středočeského kraje, očekáváme vleklý konflikt mezi těmito samosprávnými jednotkami. Praha je totiž se Středočeským krajem pevně propojená a není možno jí působit další zásadní dopravní problémy.

Zajímavou možností pro cestující, jak si s novým tarifem poradit, je využívání tarifu OneTicket a obcházení tarifu PID. OneTicket je totiž ve vlacích celostátně povinně uznávaný. Jedná se sice o tarif, který je terčem neustálé kritiky ze strany tarifních expertů především kvůli své předraženosti, vůči novému experimentu Středočeského kraje se však pravděpodobně bude na mnoha relacích jevit jako levnější varianta.

Jak může zareagovat Středočeský kraj? Vzhledem k tomu, že cestující ve vlacích ve velké míře přejdou na tarif OneTicket, důsledkem bude opět nižší výběr jízdného, než si Středočeský kraj naplánoval. Logickým krokem je pak vyhnání cestujících z vlaků a sociální inženýrství v podobě tlaku, aby přesedli do autobusů – ty totiž OneTicket uznávat nemusejí. Víme, to je totiž z chování Středočeského kraje zjevné, že se krajské vedení urputně snaží cestující z vlaků do autobusů vyhnat. Toto je unikátní příležitost k dalším velkým redukcím vlakového spojení. Problémem však je, že tratě, kterých se případné rušení dotkne, jsou extrémně vytížené a jeden vlak na nich využívá ve špičce až tisícovka cestujících. To je zhruba dvacet plně vytížených autobusů. Jak takové množství vozidel zvládnou obsloužit v současnosti přetížené autobusové terminály, jak výrazně se zhorší situace na silnicích okolo Prahy, a kde se vůbec na takto výraznou změnu seženou vozy či řidiči, je pro nás neřešitelnou záhadou.

Z pohledu líbivých slov náměstka Boreckého se tedy zase tak moc dít nebude. Budoucnost, která nás čeká, pokud se změnu podaří prosadit, je však opravdu temná a jde naprosto proti všem základním dopravním poučkám. Po vyhánění cestujících do automobilů v podobě výrazného rušení železničních tratí po celém kraji nás čeká další, teď již zcela bezprecedentní fáze, kterou je znemožnění rozumného cestování veřejnou dopravou v okolí Prahy a faktická blokáda Prahy automobily. Dvojnásobné či trojnásobné zdražení dojíždění se totiž týká desetitisíců cestujících denně, to jsou tedy potenciální desítky tisíc nových automobilů na pražských komunikacích a parkovištích.