Společné prohlášení Mladí sociální demokraté a Mladí zelení k ruské agresi na Ukrajině
27.02.2022

Současná neochota západních zemí, které jinak dlouhodobě kritizují poměry v současném Rusku, k uplatnění takových opatření, která by skutečně citelně zasáhla Putinův režim a potrestalo ho za invazi na Ukrajinu, prozrazuje mnohé o našem systému. Příčina takové liknavosti je bezesporu v tom, že skutečně efektivní sankce, jako např. ukončení vzájemného obchodu s Ruskem, odstřihnutí Ruska od jeho přístupu k valutám a devizám, stejně jako jeho odpojení od systému SWIFT, by ohrozily zájmy těch nejbohatších na Západě.

Je zřejmé, že Putinův režim během příprav současné invaze s tímto jednáním počítal. Bez sankcí, které skutečně ohrozí bohatství ruských oligarchů kontrolujících dění na politické scéně Ruska, nelze počítat se změnou kurzu ruské politiky. Zdůrazňuje, že našimi nepřáteli nejsou ruští občané, byť zmanipulovaní propagandou, ale Putin a jeho establishment. Vládnoucí oligarchická smetánka Putinova režimu musí zaplatit za politiku svého režimu. Veškeré její majetky na Západě musí být zkonfiskovány a dále sloužit veřejnému zájmu. Takto získané nemovitosti by mohly sloužit k přechodnému ubytování nebo dlouhodobějšímu bydlení válečných uprchlíků či k jiným aktivitám týkajících se podpory Ukrajiny. Stejná opatření musí být uplatněna i na Bělorusko, které umožnilo Rusku provést invazi z vlastního území, a tím se stalo jeho komplicem v rozpoutání útočné války proti Ukrajině.

Dále musíme přistoupit k politice odstraňování závislosti na ruském exportu, zejména energetické závislosti na ropě a zemním plynu, která nás činí ještě zranitelnějšími. V této souvislosti ještě více vystupují do popředí role obnovitelných zdrojů energie, které jsou nejen ekologické, ale mohou nás zbavit dosavadní závislosti na nedemokratických režimech vyvážejících fosilní paliva. Podpora získávání energie z obnovitelných zdrojů je nutná o to více, že naše platby za zemní plyn a ropu využívá Rusko ke zvyšování svého vojenského potenciálu, což dále posiluje ruské velmocenské choutky.

Společně věříme, že mezinárodní pořádek má být postaven na bezpodmínečném řešení mezinárodních problémů u jednacího stolu. Válka nemá v civilizované společnosti žádné místo.