Tři šípy!
04.02.2024

Evropa a její demokratické hodnoty čelí krizi. Napříč jednotlivými zeměmi se k moci dostávají velcí podnikatelé, populisté, ale také zástupci krajní pravice. Jsme zděšeni záběry hajlujících příznivců krajní pravice z Itálie, Německa, Švédska a dalších zemí. Prázdná a radikální hesla bohužel i dnes umí oslovovat davy.

Jsme Mladí sociální demokraté. Naši členové a členky věří v hodnoty svobody, solidarity a rovnosti. Navazujeme na hrdou tradici sociálních demokratů a demokratek, kteří se vždy neváhali postavit proti politice nenávisti a lhostejnosti.

Návrat k tradičnímu symbolu není projevem nostalgie. Je to jasný signál do společnosti: Jsme připraveni se postavit za demokracii a za všechny běžné lidi v naší zemi. 

Historie

Tři šípy jsou tradiční sociálně demokratický symbol, který byl poprvé využit německou sociální demokracií v roce 1932 v rámci tzv. Železné fronty. Ta se během federálních voleb spojila na odpor zejména proti nacismu, ale také proti revolučnímu komunismu.

Před druhou světovou válkou se tři šípy šířily postupně všude tam, kde vznikla potřeba vzdoru proti rostoucí podpoře nacismu. V některých zemích vydržel symbol řadu let i po konci války.

Dnes tři šípy najdeme stále například v logu americké Iron Front, portugalské Partido Social Democrata, nebo na vlajkách rakouské Sozialdemokratische Partei Österreichs.

Význam šípů

Od svého vzniku nesl symbol a jeho tři šípy řadu významů. Původní význam z roku 1932, využívá jednotlivých šípů jako pomyslných směrů odporu, a to vůči monarchismu, nacismu a komunismu. Tři šípy také představovaly jednotlivé složky síly, tedy: politickou (německá strana sociální demokracie), ekonomickou (odbory) a fyzickou (polovojenské uskupení s cílem chránit demokracii). Mezi mnohé další výklady tří šípů patří také ideály francouzské revoluce: liberté, égalité, fraternité. 

S postupem času se význam upravoval podle potřeby doby. Například v Rakousku byl až do 50 let využíván ve významu odporu proti fašismu, kapitalismu a klerikalismu (zásahů církve do vedení státu). 

My navazujeme na nejstarší a tedy původní význam.

První šíp svého loga věnujeme odporu proti neregulovanému kapitalismu 

Vážíme si svobody a možností, které kapitalismus přináší s vědomím, že perfektní podoba společnosti dosud nebyla nalezena. I přesto cítíme potřebu upozorňovat na velké nedostatky kapitalismu v jeho sociálním a environmentálním aspektu.  Společnost řízená zájmy velkých korporací, silou finančních machinací a lhostejnosti k hodnotě jednotlivců, živočichů a přírody, není společností, kterou můžeme podpořit. 

Proto věříme v demokratické reformy, které mají za cíl právě tyto zmíněné aspekty zlepšovat. 

Druhý šíp svého loga věnujeme odporu proti krajní a populistické pravici

Jsme zděšeni z nárůstu příznivců krajní pravice napříč Evropou. Sociální demokracie vždy bojovala proti politice nenávisti a lhostejnosti. Mnoho našich přátel, i zde v naší zemi, bylo vězněno, mučeno a popravováno těmi, jejichž jména jsou dnes vyzývána a oslavována. S úctou k tomuto odkazu jsme připraveni se znovu postavit na odpor. V úctě k hodnotám demokracie a svobody. 

Nezapomínáme také na populistické miliardáře, kteří v řadě zemí díky líbivým heslům propagovaných ve skoupených médiích vyhrávají volby. Jsme zásadně proti tomu, aby se do politiky dostávali lidé napojení na velké firmy, obzvláště pokud čerpají veřejné finance. 

Nechceme v naší zemi klientelismus, ani oligarchii. Chceme politiky, kteří nehájí pouze sebe a své zájmy, ale hájí zájmy běžných lidí. 

Třetí šíp svého loga věnujeme odporu proti komunistům

Sociální demokraté a komunisté mají část společné minulosti. Nezapomínáme na ni. Na základě silně negativních historických zkušeností se naše cesty však na dlouhou dobu rozešly. Očekávali jsme transformaci komunistů na moderní levici, která by se jasně vymezila proti svým zločinům z minulosti a agresivním a radikálním aspektům své politiky. Bohužel, nejen že nedošlo k této transformaci, ale současní komunisté se rozhodli spolupracovat s řadou kontroverzních osobností, a to jak s dezinformátory, národovci, tak i zástupci názorové pravice. 

Odmítáme komunistickou stranu, která je pyšná na svou zločinnou historii, která využívá radikální a agresivní postoj k prosazování své politiky a která spolupracuje s dezinformátory a silně kontroverzními osobnostmi.

Ke stažení

Libí se vám nový vizuál se šipy? Mějte je po ruce!

Tapety pro mobilní telefon: 

Šípy na červeném pozadí

Šípy na černém pozadí 

Tapety pro PC:

MSD se šípy na červeném pozadí

MSD se šípy na černém pozadí

Šípy na červeném pozadí

Šípy na černém pozadí

Mladí sociální demokraté - Stránka nenalezena 404 - Page not found (Stránka nenalezena)