Globální oteplování jako problém i výzva
08.07.2023

Globální oteplování je pravděpodobně největším problémem a zároveň výzvou, kterou musí lidstvo zvládnout. Žádné změny jež lidstvo způsobuje, nemají takový vliv a dopady jako právě tato. Globální oteplování planety je fakt a existují pro něj nezvratné důkazy. Ještě několik let zpátky bylo mnoho popíračů tohoto problému, avšak dnes již drtivá většina vědců i lidí uznává, že změna klimatu se skutečně odehrává a může za ni člověk. V následujících odstavcích vysvětlíme, co za globálním oteplováním stojí a jaké má dopady na přírodu i nás. A v závěrečné části našeho článku řekneme, jak můžete i vy pomoct.

Co globální oteplování způsobuje?

Globální oteplování je způsobeno souborem problémů, na jejichž počátku stojí lidská činnost. V důsledku spalování fosilních paliv zejména k energetickým účelům se do atmosféry uvolňuje ohromné množství skleníkových plynů. Skleníkové plyny vytváří také doprava, zemědělství a těžký průmysl. Jako skleníkové plyny jsou označovány plyny způsobující skleníkový efekt. Na naši planetu dopadá neustále záření že Slunce, které ohřívá povrch Země. Teplo z povrchu se uvolňuje ve formě tepelného záření zpět do atmosféry, kde se odráží zase od skleníkových plynů zpět k povrchu, a tím vzniká skleníkový efekt. V důsledku oteplování - vlivem skleníkového efektu - dochází k tání ledovců a sněhové pokrývky na Zemi. Toto tání nadále přispívá k oteplování a má mnoho dalších negativních dopadů.

Jaké účinky má globální oteplování?

Globální oteplení klimatu má mnoho především negativních důsledků. Na takhle rychlé oteplení klimatu se většina živočichů včetně člověka není schopna přizpůsobit. Mnoho rostlin a zvířat tak již nyní vymírá kvůli extrémnímu teplu. Globální oteplování také vede k tání ledovců, a tím ke zvyšováni hladiny oceánů. Oceány se pak vlivem globálního oteplování ohřívají také. Společně v důsledku vypařováním vody se tak mnoho částí světa stává neobyvatelnými nejen pro lidi. Na mnoha místech, včetně České republiky, se také začínají objevovat extrémní jevy počasí, například tornáda. Ty jsou způsobeny právě globálními změnami klimatu.

Jak můžeme snížit množství vypouštěných skleníkových plynů?

Kromě šetření s energiemi a používáním k přírodě šetrnější dopravy může každý z nás pomoci:

1) Nákupem potravin z lokálního zemědělství. Tím pomůžete přírodě mnohem více, než chtít pořád konzumovat jídlo, které muselo cestovat přes půl světa.

2) Zvířata chovaná pro maso vypouštějí velké množství methanu. Menší spotřebou masa tak můžeme pomoct nejen svému zdraví, ale také zpomalit globální oteplování.

3) Nechat si posílat informace v elektronické podobě. Tím můžeme šetřit nejen papír a tím lesy ale také se bude vypouštět méně emisí vlivem dopravy.

Kromě výše zmíněných věcí můžete dělat mnoho dalšího. Stačí se jen informovat z mnoha zdrojů, které nejen popisují podrobně průběh změny klimatu, ale také popisují podrobněji, jak proti globálnímu oteplování účinně bojovat.

Matěj Kolek, středoškolský student