Fialovi(y) škrti(y) aneb Mladí SocDem proti vládním škrtům
23.05.2023

Nezodpovědnost a nespravedlnost

Vláda představila svůj „ozdravný“ balíček veřejných financí slovy jako „odvážný“ a „zodpovědný“. Nic z toho však neodpovídá realitě.

Co je odvážné na tom, že vláda zvýší DPH na nápoje včetně kojenecké vody, ale ponechá 0% spotřební daň na tichá vína? Co je zodpovědného na tom, že vláda zruší studentům slevu na dani, čímž poškodí studenty, jednu z ekonomicky nejslabších skupin obyvatel, aby uspořila 340 milionů Kč, ale současně se nijak nezaměřila na nejbohatší Čechy, z nichž jen stovka za minulý rok zbohatla o 500 miliard Kč? Vláda rovněž tvrdí, že její opatření se dotknou všech vrstev společnosti. To má pravdu, ale DPH vždy nejtíživěji dopadá na ty nejchudší a střední vrstvu, jejíž životní náklady se rušením řady daňových slev a změnami v DPH plošně zvýší. O to více se dotkne zvyšování cen mladých lidí, kterým se prodraží kolejné a budou muset na úkor studia strávit více času v práci, aby mohli vést důstojný život.

Kromě zdražení již dnes nedostupných léků povede zvýšení DPH také ke zhoršení kvality veřejné debaty, když se uvalí vyšší sazba také na tiskoviny. Už nyní novinám klesají počty prodaných výtisků. Obyvatelstvo tak bude méně informované, což se přímo podepíše na politickém rozhodování občanů, na správě věcí veřejných i na naší demokracii.

Tvrzení vlády, že snížení DPH na potraviny z 15 % na 12 % se nepromítne do snížení cen, neodpovídá realitě, kterou zde již od dob vysoké inflace prožíváme. Náš trh s potravinami je kontrolován několika velkými obchodními řetězci, kteří si navzájem nahrávají a určují koncové ceny a zvyšováním svých marží pomáhají roztáčet kola inflace. A to mnohem více než zaměstnanci požadavky na adekvátní růst mezd. Vláda tak ve skutečnosti snížením DPH na potraviny nechá vydělat ještě více obchodní řetězce na úkor spotřebitelů.

Vládní úsporný balíček představuje sumu nepromyšlených a krátkozrakých opatření, která jsou jako lék horší než nemoc, kterou chce pomoc vyléčit. Ve výsledku na něj doplatíme všichni, ale nejvíce a nejrychleji studenti, nízkopříjmoví a střední třída.

 

Sociálně demokratický férový balíček

Vládou navržený úsporný balíček má ambici uspořit 150 miliard Kč. Stejné, ne-li větší úspory, lze dosáhnout modernizací daňového systému podle západních standardů, které podporují ekonomický rozvoj. Férová daňová reforma rozkládá břemeno spravedlivě podle výše příjmů tak, aby všichni obyvatelé nesli na svých bedrech obdobnou daňovou zátěž vzhledem k výši svých příjmů. Férové daně by měly být založeny na zrušení dotací skupinám či firmám s nadprůměrnými příjmy a vlastníkům obřích majetků, stejně jako boj proti „daňové optimalizaci“. Takto dokážeme zvýšit příjmy z daní o částku kolem 170 mld. Kč, aniž bychom museli zvyšovat nespravedlivé nepřímé daně a snižovat životní úroveň zchudlé střední třídě a studentům, kteří žijí pouze z kapesného nebo brigád.

Naším cílem musí být zvýšení zdanění skupin s nadprůměrnými příjmy na úroveň obvyklou na Západě.

Zde jsou jednotlivé součásti férového balíčku – vyjádřeny v bodech a v závorce předpokládaný daňový výnos z nich.

1) Férové zdanění příjmu fyzických osob s nadprůměrnými příjmy (+ 59 mld. Kč)

2) Spravedlivé zdanění příjmů velkých právnických osob po vzoru Západu (+ 16 mld. Kč)

3) Zavedení moderního digitalizovaného systému kontroly tržeb a obnova daně z převodu nemovitosti pro vlastníky pěti a více bytů (+ 55 mld. Kč)

4) Zvýšení úhrad za nerosty vydobyté z české země (+ 20 mld. Kč)

5) Přihlášení se k zásadním evropským směrnicím CCTB a CCCTB proti daňovým rájům (+ 8 mld. Kč)

6) Zavedení digitální daně na velké nadnárodní společnosti (lze získat až + 6,5 mld. Kč)

7) Zastropování odpisů z daní na luxusní auta už od 1 milionu Kč (+ 3,5 mld. Kč)

8) 1% daň z obřích majetků vyšších než 100 milionů Kč a obnova dědické daně z majetku vyššího než 50 milionů Kč (odhadem + nižší desítky miliard Kč)

9) Společensky užitečné a zároveň spravedlivé zdanění kapitálových příjmů (+ několik miliard)

10) Zřízení férové bankovní daně počítané z aktiv bank, která omezí optimalizaci základu daně (zhruba + 18 mld.)