22.01.2021
Zasedání XVII. sjezdu Mladých sociálních demokratů
Kulturní dům Střelnice, Střelecká 45/2, 500 02 Hradec Králové
Ústřední rada Mladých sociálních demokratů usnesením č. 1-PR-XVI-2020 ze dne 23. 9. 2020 a usnesením č. 2-PR-XVI-2020 ze dne 22. 10. 2020:
svolala podle ust. Části 5. odst. 6 písm. c) stanov

zasedání XVII. sjezdu Mladých sociálních demokratů

na datum 22. 1. 2021 od 19:00 hodin 

a na adresu Kulturní dům Střelnice, Střelecká 45/2, 500 02 Hradec Králové;

určila podle ust. Části 5. odst. 6 písm. c) stanov,

že zasedání XVII. sjezdu Mladých sociálních demokratů tvoří všichni členové spolku vedení v seznamu členů ke dni 20. 9. 2020;

stanovila podle ust. Části 1. odst. 5 a ust. Části 3. odst. 3 písm. d) stanov,

organizační sjezdový poplatek ve výši 100 Kč pro členy, jež jsou studenty, osobami se zdravotním znevýhodněním či osobami na mateřské či rodičovské dovolené, jinak ve výši 200 Kč;

určila podle ust. Části 1. odst. 5 a ust. Části 3. odst. 3 písm. d) stanov,

že ubytování a strava náleží těm členům spolku, kteří na základě této pozvánky potvrdí účast na zasedání XVII. sjezdu Mladých sociálních demokratů nejpozději do 20. 12. 2020;

 vyzvala

 k zaslání návrhů k projednání zasedáním XVII. sjezdu Mladých sociálních demokratů nejpozději do 20. 12. 2020;

 konstatovala,

 že dle ust. § 250 odst. 1 občanského zákoníku je oprávněna s ohledem na vývoj epidemické situace a platnost souvisejících opatření a doporučení vydaných v této a jiné krizové souvislosti orgány veřejné správy odložit zasedání XVII. sjezdu Mladých sociálních demokratů stejným způsobem, jakým bylo svoláno.