Zlín, Zlínský kraj - KK MSD


Vážení přátelé,

chtěl bych Vás tímto srdečně pozvat na zasedání KK MSD Zlínského kraje, které se
uskuteční ve středu 18. července 2018 od 18hod v restauraci Makalu, /indicko
nepálská restaurace naproti bowlingu na tržnici – nad bývalým golemem (budova
Tržnice 1099/1, nám. Práce, Zlín)

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba návrhové, mandátové a volební komise
4) Zpráva předsedy KK MSD Zlínského kraje
5) Volby
- volba náhradníka do ústřední rady za KK MSD Zlínského kraje do XVI. sjezdu.
- volba delegátů na XVI. sjezd MSD za KK MSD Zlínského kraje
- volba náhradníků delegátů na XVI. sjezd MSD za KK MSD Zlínského kraje
- volba člena a náhradníků ÚR MSD pro nové období od XVI. sjezdu MSD
- nominace na volené funkce na XVI. sjezdu MSD
6) Přijetí nových členů
7) Diskuse
8) Závěr

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Říha
předseda KK MSD Zlínského kraje
4. července 2018