Zasedání Obvodního klubu MSD Praha 6


Svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k prvnímu zasedání Obvodního klubu MSD Praha 6, které se uskuteční v pondělí 12. 11. 2018 od 18:30 hodin na adrese 
Horákův sál Lidového domu (vchod z nádvoří), Hybernská 1033/7, Praha 1 - Nové Město.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy okresního klubu
3. Volba prvního místopředsedy okresního klubu
4. Volba 3 zástupců okresního klubu v krajské radě a jejich náhradníků (v pořadí)
5. Diskuse a plánování aktivit
6. Přijetí nových členů
7. Závěr

Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy okresního klubu pověřuji Diana Hrozka (e-mail: dhrozek@seznam.cz), kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).

Při zasedání je možné uhradit dlužný členský příspěvek na rok 2018, pokud jej dotyčný člen doposavad nezaplatil, a obnovit tak pozastavené členství ve spolku. Pouze členové s nepozastaveným členstvím mohou vykonávat práva členů spolku.
5. listopadu 2018