Zasedání OK Rychnov nad Kněžnou


Svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k prvnímu zasedání Okresního klubu MSD Rychnov nad Kněžnou, které se uskuteční v neděli 28. 10. 2018 od 13:00 hodin na adrese KD Střelnice, Střelecká 45, Hradec Králové.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy okresního klubu
3. Volba prvního místopředsedy okresního klubu
4. Volba zástupce okresního klubu v krajské radě a jeho náhradníků (v pořadí)
5. Diskuse a plánování aktivit
6. Přijetí nových členů
7. Závěr

Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy okresního klubu pověřuji Dominika Krejčího (e-mail: domkrejci@gmail.com), kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).

Při zasedání je možné uhradit dlužný členský příspěvek na rok 2018, pokud jej dotyčný člen doposavad nezaplatil, a obnovit tak pozastavené členství ve spolku. Pouze členové s nepozastaveným členstvím mohou vykonávat práva členů spolku.
21. října 2018