Zasedání OK Rychnov nad Kněžnou


Svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k druhému zasedání Okresního klubu MSD Rychnov nad Kněžnou, které se uskuteční ve středu 31. 10. 2018 od 17:00 hodin na adrese Charouzova 53, 517 73 Opočno, Restaurace Modrý domek - malý salónek.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Dodatečné volby
3. Diskuse a plánování aktivit
4. Přijetí nových členů
5. Závěr

Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy okresního klubu pověřuji Dominika Krejčího (e-mail: domkrejci@gmail.com), kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).

Při zasedání je možné uhradit dlužný členský příspěvek na rok 2018, pokud jej dotyčný člen doposavad nezaplatil, a obnovit tak pozastavené členství ve spolku. Pouze členové s nepozastaveným členstvím mohou vykonávat práva členů spolku.
24. října 2018