Zasedání OK Praha - východ


Svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k prvnímu zasedání Okresního klubu MSD Praha-východ, které se uskuteční ve středu 14. 11. 2018 od 19:00 hodin na ústředí spolku na adrese Lidový dům, Hybernská 7, Praha 1.
Navržený program zasedání:
  1. Zahájení
  2. Volba předsedy okresního klubu
  3. Volba prvního místopředsedy okresního klubu
  4. Volba zástupce okresního klubu v krajské radě a jeho náhradníků (v pořadí)
  5. Diskuse a plánování aktivit
  6. Přijetí nových členů
  7. Závěr
Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy okresního klubu pověřuji Daniela Hosnedla (e-mail: hosnedl.daniel@gmail.com),
kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).

Při zasedání je možné uhradit dlužný členský příspěvek na rok 2018, pokud jej dotyčný člen doposavad nezaplatil, a obnovit tak pozastavené členství ve spolku. Pouze členové s nepozastaveným členstvím mohou vykonávat práva členů spolku.
7. listopadu 2018