Zasedání OK Praha 8


Svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k prvnímu zasedání obvodního klubu MSD Praha 8, které se uskuteční v úterý 18. 12. 2018 od 19:00 hodin na adrese Restaurace Karlínský anděl, Karlínské nám. 217/4, Praha 8 - Karlín.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy obvodního klubu
3. Volba prvního místopředsedy obvodního klubu
4. Volba dvou zástupců obvodního klubu v krajské radě a jejich náhradníků (v pořadí)
5. Diskuse a plánování aktivit
6. Přijetí nových členů
7. Závěr

Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy obvodního klubu pověřuji Milana Maděru (e-mail: lopez89@centrum.cz), kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).
11. prosince 2018