Zasedání OK Praha 3


Svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k prvnímu zasedání Obvodního klubu MSD Praha 3, které se uskuteční ve středu 31. 10. 2018 od 18:00 hodin na adrese 
OVV ČSSD Praha 3, 
Táboritská 22/15, 130 00 Praha 3
.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy obvodního klubu
3. Volba prvního místopředsedy obvodního klubu
4. Volba zástupce obvodního klubu v krajské radě a jeho náhradníků (v pořadí)
5. Diskuse a plánování aktivit
6. Přijetí nových členů
7. Závěr

Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy obvodního klubu pověřuji Lukáše Henzla (e-mail: henzl.lukas@seznam.cz), kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).

Při zasedání je možné uhradit dlužný členský příspěvek na rok 2018, pokud jej dotyčný člen doposavad nezaplatil, a obnovit tak pozastavené členství ve spolku. Pouze členové s nepozastaveným členstvím mohou vykonávat práva členů spolku.
25. října 2018