Zasedání OK Náchod


Svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k zasedání Okresního klubu MSD Náchod, které se uskuteční v úterý dne 27. 11. 2018 od 18:30 hodin v kanceláří OVV ČSSD Náchod na adrese náměstí T. G. Masaryka 68, Náchod.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy okresního klubu
3. Volba prvního místopředsedy okresního klubu
4. Volba zástupce okresního klubu v krajské radě a jeho náhradníků (v pořadí)
5. Diskuse a plánování aktivit
6. Přijetí nových členů
7. Závěr

Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy okresního klubu pověřuji Martina Tesaře (e-mail: mtesar@post.cz), kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).

20. listopadu 2018