Zasedání OK Jindřichův Hradec


Svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k prvnímu zasedání Okresního klubu MSD Jindřichův Hradec, které se uskuteční v sobotu 20. 10. 2018 od 17:00 hodin na adrese Rudolfovská třída 131/69, 370 01 České Budějovice.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy okresního klubu
3. Volba prvního místopředsedy okresního klubu
4. Diskuse a plánování aktivit MSD Jindřichův Hradec 
5. Přijetí nových členů
6. Závěr

Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy okresního klubu pověřuji Martina Jílka (e-mail: martin96jilek@gmail.com), kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).

Při zasedání je možné uhradit dlužný členský příspěvek na rok 2018, pokud jej dotyčný člen doposavad nezaplatil, a obnovit tak pozastavené členství ve spolku. Pouze členové s nepozastaveným členstvím mohou vykonávat práva členů spolku.
13. října 2018