Zasedání OK Jičín


Svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k prvnímu zasedání Okresního klubu MSD Jičín, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 20:00 hodin na adrese Budčeves 35, 507 32 Budčeves.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy okresního klubu
3. Volba prvního místopředsedy okresního klubu
4. Volba zástupce okresního klubu v krajské radě a jeho náhradníků (v pořadí)
5. Diskuse a plánování aktivit MSD Jičín 
6. Přijetí nových členů
7. Závěr

Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy okresního klubu pověřuji Marka Nýče (e-mail: Nyc@seznam.cz), kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).

Při zasedání je možné uhradit dlužný členský příspěvek na rok 2018, pokud jej dotyčný člen doposavad nezaplatil, a obnovit tak pozastavené členství ve spolku. Pouze členové s nepozastaveným členstvím mohou vykonávat práva členů spolku.
18. října 2018