Zasedání OK Hradec Králové


Vážení přátelé,
chtěl bych Vás tímto pozvat na 2. zasedání OK MSD HK, které se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 18:15 hodin v zasedací místnosti č. 3, KD Střelnice, Střelecká 2/45, Hradec Králové.

Děkuji všem členům, kteří se nebudou moci zúčastnit zasedání, že se omluví předem na 720 184 034 nebo falta.josef@gmail.com.

Program:
1) Zahájení a schválení programu
2) Určení ověřovatele zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva předsednictva místního klubu
5) Volba zástupce okresního klubu v krajské radě a jeho náhradníků (v pořadí)
6) Přijetí nových členů do OK MSD HK
7) Různé a závěr

S pozdravem,

Josef Falta
předseda OK MSD HK
14. listopadu 2018