Zasedání OK Frýdek - Místek


Svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k prvnímu zasedání Okresního klubu MSD Frýdek-Místek, které se uskuteční ve středu 7. 11. 2018 od 18:00 hodin na adrese 
sekretariátu OVV ČSSD Frýdek-Místek, 
8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy okresního klubu
3. Volba prvního místopředsedy okresního klubu
4. Volba zástupce okresního klubu v krajské radě a jeho náhradníků (v pořadí)
5. Volba zástupce okresního klubu v ústředí radě a jeho náhradníků (v pořadí)
6. Diskuse a plánování aktivit
7. Přijetí nových členů
8. Závěr

Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy okresního klubu pověřuji Radka Novosada (e-mail: ), kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).

Při zasedání je možné uhradit dlužný členský příspěvek na rok 2018, pokud jej dotyčný člen doposavad nezaplatil, a obnovit tak pozastavené členství ve spolku. Pouze členové s nepozastaveným členstvím mohou vykonávat práva členů spolku.
5. listopadu 2018