ZASEDÁNÍ OK PARDUBICE


Milí kamarádi, 

dovoluji si vás tímto jménem Předsednictva MSD pozvat na zasedání Okresního klubu MSD Pardubice, které se koná ve čtvrtek 3. 10. 2019 od 18:00 na adrese Krajského úřadu Pardubického kraje, místnost č. 1406, Komenského náměstí 125, Pardubice.

Navržený program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba předsedy 
3. Volba prvního místopředsedy
4. Plán činnosti
5. Přijetí nových členů
6. Závěr

S pozdravem

Václav Prchlík, vedoucí ústředí spolku
26. září 2019