ZASEDÁNÍ OK LOUNY


Milí kamarádi, 

dovoluji si vás tímto jménem Předsednictva MSD pozvat na zasedání Okresního klubu MSD Louny, které se koná ve čtvrtek 3. 10. 2019 od 18:00 na adrese Okresního předsednictva ČSSD Louny, Mírové náměstí 129/256, Louny.

Současně Vás všechny prosím, aby nejdéle do zahájení zasedání zaslali výslovný souhlas v odpovědi na tento e-mail s tím, že člen Vladimír Hřibovský, jenž je se dlouhodobě pracovně zdržuje v Rakousku, může vykonávat práva člena okresního klubu vzdálenou účastí na zasedání prostřednictvím prostředků elektronické komunikace a veškerá jeho hlasování budou zaznamenána písemně zasláním e-mailu na adresu msd@mladi.cz.

Navržený program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba předsedy 
3. Volba prvního místopředsedy
4. Plán činnosti
5. Přijetí nových členů
6. Závěr

S pozdravem

Václav Prchlík, vedoucí ústředí spolku
26. září 2019