ZASEDÁNÍ OK CHOMUTOV


Milí kamarádi, 

dovoluji si vás tímto jménem Předsednictva MSD pozvat na zasedání Okresního klubu MSD Chomutov, které se koná 2. 10. 2019 od 18:00 na adrese OP ČSSD CV Riegrova 229, Chomutov.

Navržený program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba předsedy 
3. Volba prvního místopředsedy
4. Plán činnosti
5. Přijetí nových členů
6. Závěr

S pozdravem

Václav Prchlík, vedoucí ústředí spolku
25. září 2019