Složení orgánů KK MSD Vysočina

Předsedkyně KK MSD
Radka Maděrová
E-mail: maderova.r@seznam.cz
Tel.: +420 603 210 277
sil

 Místopředsedové a místopředsedkyně KK MSD

Nikola Glosová
Tomáš Mojžyšek
Michal Musil
Filip Šustr

Zástupce KK MSD v ÚR MSD
Tomáš Mojžyšek