Ústí nad Labem, Ústecký kraj - KK MSD


Vážení přátelé,

 

P MSD svolává volební zasedání KK MSD Ústeckého kraje dne 20. 7. 2017 od 17:30 hodin v Restauraci na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem.

Program:

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Volba návrhové, mandátové a volební komise

4) Volby

Volba předsedy KK MSD Ústeckého kraje

Volba 1. místopředsedy KK MSD Ústeckého kraje

Volba místopředsedů KK MSD Ústeckého kraje

Volba zástupce v Redakční radě Ventilu

Volba zástupce v Programové komisi MSD

Volba zástupce ve Stanovové komisi MSD

Volba delegátů a náhradníků na XVI. Sjezd MSD

5) Přijetí nových členů

6) Diskuse

7) Různé

8) Závěr

 

S přátelským pozdravem,

Radek Hlaváček
Předseda MSD

5. července 2018