Tachov, Plzeňský kraj - KK


Vážení přátelé,

chtěl bych Vás tímto pozvat na 4. zasedání KK MSD Plzeňského kraje v roce 2018, které se uskuteční v sobotu 4. srpna od 14:00 hodin na náměstí Republiky v Tachově.

Program:

1) Zahájení, přivítání hostů, schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Volba návrhové, mandátové a volební komise
4) Volba členů KKK
4) Zpráva předsedy
5) Zprávy místopředsedů
6) Vystoupení hostů
7) Přijetí členů do KK MSD Plzeňského kraje
8) Zprávy z MK
9) Diskuse
10) Různé
11) Závěr

S pozdravem
Adam Zvonař
předseda KK MSD Plzeňského kraje
a
Jindřich Krisl
1. místopředseda KK MSD Plzeňského kraje
21. července 2018