Složení ÚKK MSD

Ústřední kontrolní komise MSD

E-mail: ukk@mladi.cz

Předsedkyně ÚKK MSD

Lenka Peterová

Členové ÚKK MSD:

Jiří Boháč, Michal Fencl, Tereza Jandáková, Václav Jandura, Jan Straka, Martin Tesař