Prohlášení Mladých sociálních demokratů k aktuální politické situaci

V současné politické situaci nejde o nic menšího, než o budoucnost ústavnosti v naší zemi a o základní hodnoty, na kterých je postaven demokratický právní stát. Je nyní na odpovědnosti všech demokratických politických sil zabránit tomu, aby ve vysokých ústavních funkcích nadále a kdykoliv v budoucnu působil Andrej Babiš, jemuž byla opakovaně prokázána lež, manipulace a který je podezřelý z celé řady dalších nepravostí. V tomto směru Mladí sociální demokraté plně podporují úsilí premiéra Bohuslava Sobotky, ČSSD a dalších politických stran o odvolání Andreje Babiše z funkce člena vlády a požadují jeho úplný odchod z politiky.

Do politické krize negativním způsobem promluvil i prezident republiky Miloš Zeman. V kontextu jeho pokračujících snah o ohýbání litery Ústavy a ústavních zvyklostí jej Mladí sociální demokraté vyzývají, aby se bezvýhradně podřídil ústavnímu pořádku České republiky a přestal prodlužovat období nestability, do které naši zemi uvrhl Andrej Babiš. Pro úplnost Mladí sociální demokraté konstatují, že Miloš Zeman pro nás s ohledem na své konání není a nebude přijatelným kandidátem do funkce prezidenta republiky.


7. května 2017