Předseda Programové komise MSD


​předseda programové komise

Filip Červenka