Profil mentora/ky a mentorované/ho


Profil mentora/ky, role a nároky v projektu
 • člen/ka ČSSD, zkušený/á v politice 
 • dobrovolné zapojení, bez nároku na finanční ohodnocení 
 • účast (pokud možno) na dvou setkání všech mentorů a mentees a na konferenci 
 • kontakt se svým mentee min. 1x 14 dní (osobní, telefon, e-mail, Skype, FB, doprovázení na akce, pracovní aktivity apod.) 
 • role mentora = role rádce či facilitátora (nikoliv učitele, kouče či zaměstnavatele: mentee není Váš zaměstnanec, brigádník ani praktikant) 
 • mentorovaný/á si určuje své cíle, mentor/ka ukazuje cestu, jak jich dosáhnout; mentor/ka není zodpovědná za výsledek - vyplnění evaluačního dotazníku na konci projektu 

Profil mentee / mentorované/ho, role a nároky v projektu
 • člen/ka MSD - jasně definované cíle, vize, „kam chci jít“, „co chci od svého mentora/ky“ 
 • jistý stupeň politické angažovanosti, zkušenosti (v programu jde o podporu a posílení dovedností, nikoliv o start „na zelené louce“) 
 • dobrovolné zapojení, bez nároku na finanční ohodnocení 
 • účast na dvou setkání všech mentorů a mentees a na konferenci Politický mentoring
 • kontakt se svým mentorem/kou min. 1x 14 dní (telefon, e-mail, Skype, FB, doprovázení na akce, pracovní aktivity apod.) 
 • je na něm/ní, zda se rozhodne rad mentora/ky využít, je si vědom/a, že mentor/ka ukazuje pouze možnou cestu/y 
 • vyplnění evaluačního dotazníku na konci projektu, průběžné informace o práci 

Příklad:
Mentee bude osoba, která má zájem o politickou kariéru. Je již zkušená, občansky angažovaná, pracovala. v komisích či je aktivní v rámci orgánů ČSSD. Potřebuje podporu např. ve zlepšení rétorických dovedností, formulaci myšlenek, má zájem o kontakty, chce se naučit pohybovat ve společnosti vrcholných politiků, apod. Cílem je za 4 roky usednout v zastupitelstvu své obce.

Páry se nevybírají vzájemně, jsou vybrány na základě vyhodnocení krátkých dotazníků. MSD tak slouží jako koordinátor, při problémech mohou obě strany nezávisle kontaktovat MSD, kteří se pokusí situaci vyřešit. 
8. dubna 2016