Složení a kompetence P MSD

Předseda MSD

Radek Hlaváček 
Je absolventem Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze-Libni a Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2015 působí ve funkci zastupitele městské části Praha 3 za ČSSD. Věnuje se soudobému právu, právním dějinám, žurnalistice a pracovně se orientuje na oblast školství.

1. místopředseda MSD

Andrea Ioele

Místopředsedkyně MSD pro zahraniční věci

Daniela Vašátková

Místopředsedové MSD

Tomáš Řepa
Josef Říha
Lukáš Ulrych