Složení a kompetence P MSD

Předseda MSD

Radek Hlaváček 

1. místopředseda MSD

Andrea Ioele

Místopředsedkyně MSD pro zahraniční věci

Daniela Vašátková

Místopředsedové MSD

Tomáš Řepa
Josef Říha
Lukáš Ulrych
Daniela Saidamová
Tomáš Kocourek