Složení a kompetence P MSD

Předseda MSD

Radek Hlaváček 
složení
Je absolventem Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze-Libni a studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2015 působí ve funkci zastupitele městské části Praha 3 za ČSSD. Věnuje se soudobému právu, právním dějinám, žurnalistice a pracovně se orientuje na oblast školství.
Gesce: oblast vnější komunikace
Geogesce: Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Liberecký kraj
E-mail: hlavacekr@seznam.cz
Mobil: +420 721 292 262

1. místopředsedkyně MSD

Lenka Peterová
foto
Je absolventkou oboru chemicko-farmaceutická výroba na Střední odborné škole v Praze 3, později vystudovala bakalářský obor asistent ochrany a podpory veřejného zdraví na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2012 je členkou Republikové rady Sdružení ochrany nájemníků. V současné době působí jako odborná referentka na ministerstvu zdravotnictví v sekci strategií. Věnuje se sportu a regionální politice v Plzeňském kraji.
Gesce: Klub veteránů MSD, nábor nových členů a kulturní, sportovní a volnočasová aktivitu spolku
Geogesce: Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
E-mail: lencapeterova@gmail.com
Mobil: +420 725 901 557

Místopředsedkyně MSD pro hospodaření

Markéta Zahradníčková
foto
Je absolventkou Rakouské sekce Gymnázia ve Šternberku. Vystudovala ekonomii, environmentální management se zaměřením na energetiku obnovitelných zdrojů a v současné době studuje právo a právní vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je komunální zastupitelkou v Uničově. Miluje cestování, ve volném čase se věnuje studiu jazyků, četbě a sommelierství.
Gesce: hospodaření a majetek MSD
Geogesce: hlavní město Praha
E-mail: marketa.zahradnickova@seznam.cz
Mobil: +420 603 852 285

Místopředseda MSD

Andrea Ioele
ai
Pochází z italského města Bolzano, ve kterém žil do svých pěti let. Poté se s rodiči přestěhovali do obce Kramolna u Náchoda, kde se narodila jeho matka. Je pekař - cukrář a v této oblasti od svých osmnácti let podniká. Vlastní malou řemeslnou pekárnu - cukrárnu kde vyrábí tradiční české výrobky. Ovládá italský jazyk na úrovni rodilého mluvčího, anglický a francouzský jazyk na komunikační úrovni. Jeho koníčky jsou sport a historie. V současné době uvažuje o pokračování ve studiu.
Gesce: kraje a jejich vzájemná spolupráce
Geogesce: Pardubický kraj a Středočeský kraj
E-mail: ioele@email.cz
Mobil: +420 773 067 726

Místopředsedkyně MSD

Radka Maděrová
foto
Absolvovala Gymnázium Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě. Pochází z učitelské rodiny, kam směřuje i její studentská dráha. V současné době je studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Miluje knížky, historii a filozofii, což předurčilo směr jejího studia na obory společenské vědy a český jazyk a literaturu.
Gesce: akce, vzdělávací semináře
Geogesce: Královéhradecký kraj a Olomoucký kraj
E-mail: radymadi@gmail.com
Mobil: +420 603 210 277

Místopředseda MSD

Jakub Malačka
malacka
Je absolventem oboru informatika v ekonomice na Obchodní akademii ve Znojmě. Ve studiu pokračoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru ekonomie veřejné správy. První volební období je zastupitelem města Znojmo, kde zároveň působí ve funkci předsedy finančního výboru. Jak z uvedeného vyplývá, mezi jeho koníčky patří oblast IT a ekonomie veřejného sektoru. Baví ho dále cyklistika, tenis a jachting.
Gesce: digitalizace, intranet a webové stránky MSD
Geogesce: Moravskoslezský kraj a Plzeňský kraj
E-mail: jakub.malacka@gmail.com
Mobil: +420 739 462 913