Praha, Středočeský kraj - KK MSD


Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v souladu s ustanovením čl.14 odst.10 stanov MSD tímto svolávám zasedání KK MSD Středočeského kraje (dále jen "KK MSD") na úterý 27. března 2018. Zasedání se uskuteční od 18.00 hodin na Ústředním sekretariátu MSD na adrese Hybernská 7, Praha 1. 

Navržený program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Zpráva předsedy KK MSD
4. Projekt letního setkání MSD 2018
5. Koncepce rozšíření členské základny KK MSD
6. Vnější prezentace KK MSD a správa sociálních sítí
7. Diskuze
8. Různé
9. Závěr

Děkuji a budu se těšit!

S přátelským pozdravem
Daniel Hosnedl, předseda KK MSD Středočeského kraje
13. března 2018