Praha, Středočeský kraj - KK MSD

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

v souladu s ustanovením čl.14 odst.10 stanov MSD tímto svolávám zasedání KK MSD Středočeského kraje (dále jen "KK MSD") na čtvrtek 17. května 2018. Zasedání se uskuteční od 19.00 hodin na Ústředním sekretariátu MSD na adrese Hybernská 7, Praha 1. 

Navržený program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Zpráva předsedy KK MSD
4. Přijetí nových členů
5. Organizace letního setkání MSD 2018
6. Různé
7. Závěr

Po ukončení krátké formální části zasedání bychom se opět přesunuli mimo prostory Lidového domu a pokračovali v neformální debatě.

Děkuji a budu se těšit!

S přátelským pozdravem
Daniel Hosnedl, předseda KK MSD Středočeského kraje
3. května 2018