Praha - KK MSD


Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

 zvu Vás tímto na 2. letošní zasedání Krajského klubu MSD Praha, které se uskuteční ve čtvrtek 19. 6. 2018 od 18:30 hodin v Horákově sále Lidového domu, Hybernská 7, Praha 1. 

Těším se na shledání s Vámi!

 

 Navržený program

       1)  Zahájení

       2)  Schválení programu

       3)  Zpráva předsednictva

       4)  Volba mandátové, návrhové a volební komise

       5)  Volba delegátů XVI. sjezdu MSD

       6)  Nominace pro XVI. sjezd MSD

       7)  Přijímání nových členů a členek

       8)  Diskuze (různé)

       9)  Závěr

S pozdravem

Lukáš Henzl

Předseda KK MSD Praha


4. června 2018