Krajská rada Královéhradeckého kraje


Vážení přátelé,

dovoluji si Vás jako dosavadní předseda krajského klubu MSD Královéhradeckého klubu pozvat v souladu se stanovami (část 9, bod 6.) na první ustavující zasedání Krajské rady MSD Královéhradeckého kraje.

Schůze se uskuteční v pátek 14. 12. 2018 v 18:00 v KD Střelnice - Střelecká 45, I. patro Hradec Králové 500 02.

Program schůze:

1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Informace z okresních klubů v kraji
4) Volba předsedy krajské rady
5) Volba prvního místopředsedy krajské rady
6) Volba tajemníka krajské rady
7) Volba zástupce krajské rady v programové komisi
8) Volba zástupce krajské rady ve stanovové komisi
9) Příprava akcí na rok 2019
10) Diskuze a závěr

Připomínám, že dle stanov jsou členy krajské rady předsedové okresních klubů a zvolení zástupci okresních klubů. Stopstav okresních klubů pro počet delegátů byl k 1. 11. 2018. K dnešnímu datu eviduji řádný vznik klubu (se zvoleným předsedou) a zvolených zástupců v okrese Hradec Králové (předseda Josef Falta, zástupci v KR: Martin Bártík, Jana Fröhlichová a Otakar Kalenda), okrese Jičín (předseda Marek Nýč, zástupci v KR: Miroslav Adámek a Roman Tlachač), okrese Rychnov nad Kněžnou (předseda Dominik Krejčí, zástupci v KR: Miroslav Myrončuk a Martin Karlíček) a okrese Náchod (předseda Martin Tesař, zástupce v KR: Ondřej Kuba).

Těmto všem je adresován tento email. Prosím jednotlivé předsedy OK aby provedli kontrolu. Připomínám, že jednání KR jsou otevřená, takže prosím současně předsedy OK aby o schůzi informovali své další členy, kteří by měli zájem o účast na jednání.

V případě, že se jednání nemůžete účastnit, sdělte to, prosím, bez zbytečného odkladu na tento e-mail a rovněž, je-li to možné, tuto skutečnost sdělte vašemu náhradníkovi, byl-li zvolen podle stanov. 

S pozdravem
Martin Bártík