Připomínka: Zasedání Stanovové komise MSD (10. 11. 2019, 11:00, Lidový dům, Praha)

Vážené členky,
vážení členové,

již tuto neděli pořádáme zasedání stanovové Komise, kterého se mohou zúčastnit nejen její členové, ale rovněž široká členská základna. Zasedání stanovové komise proběhne v neděli 10. listopadu od 11 hodin na ústředí spolku v Lidovém domě na adrese Hybernská 1033/7, Praha 1 - Nové Město.

Stále máte příležitost do 8. listopadu 2019 zaslat své návrhy změn stanov, a to na e-maily matejbenda@seznam.cz a msd@mladi.cz. Ke každému návrhu na změnu zároveň přiložte stručné odůvodnění, uvítáme rovněž vaši osobní účast na zasedání stanovové komise, na němž budou všechny návrhy řádně projednány. Návrhy bude samozřejmě možné předložit na samotném zasedání, v tomto případě vás ale žádám o vyhotovení dostatečného množství kopií v tištěné podobě, aby se s nimi přítomní mohli řádně seznámit

Na toto zasedání je možné požadovat úhradu cestovních nákladů v případě využití veřejné dopravy.

Navržený program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Organizační záležitosti
4. Diskuse nad jednotlivými návrhy na změnu stanov
5. Různé
6. Závěr

S pozdravem

Matěj Benda
předseda stanovové komise