Pozvánka na zasedání KK Pard. kr. 15. 2. 2018


Vážení přátelé,

chtěl bych Vás tímto pozvat na zasedání KK MSD Pardubického kraje, které se uskuteční 15. 2. 2018 v 17:30. Místem konání je Kavárna Evropa na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Prosím o potvrzení účasti na tel. čísle 725 883 855 nebo dominik.bartak@gmail.comProgram:


  1. Zahájení a schválení programu

  2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

  3. Kontrola usnesení

  4. Zpráva předsednictva KK

  5. Informace z vyšších orgánů MSD a ČSSD

  6. Vystoupení hostů

  7. Přijetí nových členů do KK

  8. Různé

  9. Závěr


S pozdravem,

Dominik Barták, v. r.

Předseda  KK MSD Královéhradeckého kraje


1. února 2018