Pozvánka na volební zasedání KK MSD Středočeského kraje

Svolávám tímto volební zasedání Krajského klubu Mladých sociálních demokratů Středočeského kraje na středu dne 27. 12. 2017 od 18:00 hodin. Zasedání se uskuteční na Ústředním sekretariátu MSD v Lidovém domě na adrese Hybernská 7, Praha 1.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Volba pracovních komisí (volební, návrhová a mandátová komise)
5. Nominace do funkcí volených KK MSD dle Stanov MSD
6. Volba předsedy KK MSD
7. Volba I. místopředsedy KK MSD
8. Volba místopředsedů KK MSD
9. Volba předsedy KKK MSD
10. Volba členů KKK MSD
11. Volba zástupců KK MSD ve Stanovové komisi MSD, Programové komisi MSD a Redakční radě časopisu Ventil
12. Organizační záležitosti KK MSD a plán akcí KK MSD na rok 2018
13. Přijetí nových členů a členek do MSD
14. Různé
15. Závěr

V Praze 13. 12. 2017
Radek Hlaváček, předseda MSD

13. prosince 2017