Zasedání OK Plzeň-město


Ahoj všem,

protože jste projevili vůli být v rámci nové struktury spolku evidováni v okresním klubu Plzeň-město případně vám tento okresní klub byl přidělen dle údajů v evidenci členů spolku, svolávám Vás tímto jménem Předsednictva MSD k prvnímu zasedání Okresního klubu MSD Plzeň-město, které se uskuteční ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 17:00 hodin na adrese My Friends Bar
, Americká 90/11, Plzeň 3.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy okresního klubu
3. Volba prvního místopředsedy okresního klubu
4. Volba tří zástupců okresního klubu v krajské radě a jejich náhradníků (v pořadí)
5. Diskuse a plánování aktivit
6. Přijetí nových členů
7. Závěr

Zahájením a řízením schůze do zvolení předsedy okresního klubu pověřuji Adama Zvonaře (e-mail: adam.zvonar@gmail.com), kterého rovněž pověřuji vypracováním zápisu ze zasedání (ten je nutné společně s prezenční listinou zaslat do 14 dnů od zasedání na email msd@mladi.cz).

20. prosince 2018