Zlín, Zlínský kraj - KK MSD


Vážení přátelé,

chtěl bych Vás tímto srdečně pozvat na zasedání KK MSD Zlínského kraje, které se
uskuteční v úterý 13. března 2018 od 18hod v zasedací místnosti KVV ČSSD
Zlínský kraj (Dům kultury, Gahurova 5265, Zlín)

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba návrhové, mandátové a volební komise
4) Zpráva předsedy KK MSD Zlínského kraje
5) Volby
- volba předsedy KK MSD Zlínského kraje
- volba 1.místopředsedy KK MSD Zlínského kraje
- volba místopředsedů KK MSD Zlínského kraje
6) Přijetí nových členů
7) Diskuse
8) Závěr

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Říha
předseda KK MSD Zlínského kraje
27. února 2018