Pozvánka na KK MSD Ústeckého kraje (Chomutov)


Vážení přátelé,

tímto Vás zvu k zasedání KK MSD Ústeckého kraje. Zasedání se sejde 7. 3. 2018 v 18:00 na OVV ČSSD Chomutov, adresa Riegrova 229, Chomutov, a poté se společně přesuneme do Restaurace Sklípek, adresa B. Němcové 552/32, Chomutov. 

Ti z členů, kdož se nebudou moci zasedání účastnit, nechť se omluví u místopředsedy KK
předem na telefonním čísle 773 18 03 87.

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba člena ústřední rady MSD
3. Projednání žádosti o vznik MK
4. Přijímání nových členů
5. Členské příspěvky na rok 2018
6. Informace ze sjezdu ČSSD
7. Informace z MSD
8. Informace z ČSSD
9. Činnost KK v roce 2018 – komunální volby 2018
10. Diskuze
11. Různé
12. Závěr

S pozdravem

Milan Roštejnský

místopředseda KK MSD Ústeckého kraje
21. února 2018