Borovany, Jihočeský kraj - KK MSD


Vážení přátelé,

chtěl bych Vás tímto pozvat na 9. zasedání KK MSD Jihočeského kraje, které se uskuteční v pátek 16.3. 2018 od 18:00 hodin v Hotelu Alf Žižkovo nám., 2, Borovany. Děkuji všem členům, kteří se nebudou moci zúčastnit zasedání, že se omluví předem na 721 065 727 nebotomas.snorek@seznam.cz

Navržený program:

1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Volba návrhové, mandátové a volební komise
4) Volby
Volba předsedy krajského klubu
Volba místopředsedy krajského klubu
5) Přijetí nových členu
6) Diskuse
7) Různé
8) Závěr

S pozdravem,
Tomáš Šnorek
Předseda KK MSD Jihočeského kraje
2. března 2018