Pozvánka na 6. zasedání ÚR MSD (27. 5. 2018, Plzeň)


Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

zvu Vás tímto na 6. zasedání Ústřední rady Mladých sociálních demokratů, které se uskuteční v neděli 27. května 2018 od 12:30 hodin ve velké zasedací místnosti sídla Krajského výkonného výboru ČSSD Plzeňského kraje na adrese Houškova 35, Plzeň. Podklady k jednání budou zaslány nejpozději 24. května 2018.

Předsedy krajských klubů prosím o zjednání účasti členů ÚR MSD s hlasem rozhodujícím či o delegaci zvolených náhradníků.

Navržený program:

1)  Zahájení

2)  Schválení programu

3)  Kontrola usnesení

4)  Zpráva Předsednictva MSD a schválení Výroční zprávy MSD za rok 2017

5)  Volba místopředsedy/místopředsedkyně MSD pro zahraničí dle čl. XXIV odst. 20 Stanov MSD

a.  Volba volební, mandátové a návrhové komise

b.  Volba místopředsedy/místopředsedkyně MSD pro zahraničí

6)  Projednání plánu hospodaření a schválení úprav rozpočtu podle čl. XXVII odst. 1 Stanov MSD

a.  Plán hospodaření MSD pro roky 2018-2020

b.  Schválení smlouvy o zápůjčce podle § 2390an. zák. č. 89/2012 Sb.

c.  Schválení úprav rozpočtu

7)  16. Sjezd MSD

a.  Stanovení klíče pro volbu delegátů 16. Sjezdu MSD

b.  Svolání 16. Sjezdu MSD

8)  Schválení Směrnice o ochraně osobních údajů fyzických osob v rámci MSD („GDPR“) a dalších souvisejících opatření

9)  Schválení nové vizuální podoby spolkové identity MSD

10)  Diskuze

11)  Závěr

 S pozdravem,

Mgr. Radek Hlaváček, předseda

13. května 2018