Pozvánka na 5. mimořádné zasedání P MSD

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

svolávám tímto 5. mimořádné zasedání P MSD, které se uskuteční v neděli dne 18. 2. 2018 od 9:30 hodin v Malém zasedacím sále KD Střelnice na adrese Střelecká 861/45, 500 02 Hradec Králové.

Navržený program:

1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Projednání stanovisek MSD k agendě Mimořádného sjezdu ČSSD
3. Organizační záležitosti
4. Různé
5. Závěr

S pozdravem
Radek Hlaváček, předseda
14. února 2018