Pozvánka na 2. mimořádné zasedání ÚKK MSD


Vážení přátelé,

chtěla bych Vás tímto pozvat na 2. mimořádné jednání ÚKK MSD, které se uskuteční v neděli
8.dubna 2018 od 11:00 hodin na sekretariátu MSD, Lidový dům, Hybernská 7, Praha 1.

Program:
1.Zahájení a schválení programu
2.Kontrola usnesení
3.Výstupy z KS ÚKK MSD
4.Kontrola placení členských příspěvků k 31.3.2018
5.Určení počtu členů ÚR MSD za jednotlivé KK MSD
6.Projednání podnětů došlých ÚKK MSD
7. Diskuze
8. Různé
9. Závěr

Prosím o potvrzení účasti.

S pozdravem

Kateřina Peštová, v. r.
předsedkyně ÚKK MSD
1. dubna 2018