Pozvánka na 14. zasedání P MSD (27. 5. 2018, Plzeň)

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

zvu Vás tímto na 14. zasedání Předsednictva Mladých sociálních demokratů, které se uskuteční v neděli 27. května 2018 od 10:15 hodin ve velké zasedací místnosti sídla Krajského výkonného výboru ČSSD Plzeňského kraje na adrese Houškova 35, Plzeň.

Navržený program:

1)  Zahájení

2)  Schválení programu

3)  Kontrola usnesení

4)  Projednání zprávy Předsednictva MSD a návrhu Výroční zprávy MSD za rok 2017

5)  Projednání návrhu plánu hospodaření a návrhu úprav rozpočtu podle čl. XXVII odst. 1 Stanov MSD

a.  Projednání návrhu plánu hospodaření MSD pro roky 2018-2020

b.  Projednání návrhu smlouvy o zápůjčce podle § 2390an. zák. č. 89/2012 Sb.

c.  Projednání návrhu úprav rozpočtu

6)  Příprava 16. Sjezdu MSD

7)  Příprava Letního setkání MSD 2018

8)  Projednání nové vizuální podoby spolkové identity MSD

9)  Příprava zasedání ÚR MSD

10)  Diskuze

11)  Závěr

S pozdravem,


Mgr. Radek Hlaváček, předseda

13. května 2018