Pozvánka na 13. zasedání P MSD


Vážení,

dovoluji si Vás tímto pozvat na 13. zasedání Předsednictva MSD, které se uskuteční od 13:00 hodin v neděli dne 4. 3. 2018 v sídle Krajského výkonného výboru ČSSD Jihomoravského kraje na adrese Masarykova 31, Brno.

Podklady Vám budou zaslány ve čtvrtek 1. 3. 2018.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva předsedy MSD
5. Zpráva I. místopředsedkyně MSD
6. Zpráva místopředsedkyně MSD pro hospodaření
7. Zpráva místopředsedy MSD pro zahraničí
8. Zprávy místopředsedů MSD
9. Příprava Letního setkání MSD 2018
10. Příprava Sjezdu MSD 2018
11. Plán vzdělávacích akcí MSD pro děti, mládež a mladé lidi v období měsíců března až srpna 2018
12. Plán volnočasových, charitativních a sportovních akcí MSD pro děti, mládež a mladé lidi v období měsíců března až srpna 2018
13. Plán politické kampaně MSD 2018
14. Web MSD, logo MSD a Ventil MSD
15. Návrh na vyloučení Adama Mikuláška dle čl. V Stanov MSD
16. Různé
17. Závěr

S pozdravem

Mgr. Radek Hlaváček, předseda

18. února 2018