Pozvánka na 1. mimořádné zasedání ÚKK MSD


Vážení přátelé,

chtěla bych Vás tímto pozvat na 1.mimořádné jednání ÚKK MSD, které se uskuteční v neděli
15.října 2017 od 10:00 hodin na nádvoří Lidového domu, Hybernská 7, Praha 1.

Program:
1.Zahájení a schválení programu
2.Kontrola usnesení
3.Účast v průvodu soc.dem. hnutí od Lidového domu
4. Diskuze
5. Různé
6. Závěr

Prosím o potvrzení účasti.

S pozdravem

Kateřina Peštová, v. r.
předsedkyně ÚKK MSD
1. října 2017