Plzeň, Plzeňský kraj - KK MSD


Ahoj všem,

v návaznosti na usnesení P MSD a Vaše hlasování na serveru Doodle, za které všem zúčastněným děkuji, si tímto dovoluji svolat volební zasedání Krajského klubu Mladých sociálních demokratů Plzeňského kraje na čtvrtek 29. 3. 2017 od 18:30 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti KVV ČSSD PK na adrese Houškova 35, Plzeň.

Navržený program zasedání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Volba pracovních komisí (volební, návrhová a mandátová komise)
5. Nominace do funkcí volených KK MSD dle Stanov MSD
6. Volba předsedy KK MSD
7. Volba I. místopředsedy KK MSD
8. Volba místopředsedů KK MSD
9. Volba předsedy KKK MSD
10. Volba členů KKK MSD
11. Volba zástupců KK MSD ve Stanovové komisi MSD, Programové komisi MSD a Redakční radě časopisu Ventil
12. Organizační záležitosti KK MSD a plán akcí KK MSD na rok 2018
13. Přijetí nových členů a členek do MSD
14. Různé
15. Závěr

Předem děkuji za Vaší účast a chuť se zapojit do aktivit Mladých sociálních demokratů, které si nesmírně vážím.

S pozdravem
Radek Hlaváček, předseda MSD
15. března 2018