Plzeň, Plzeňský kraj - KK MSD


Plzeň, 6. června 2018

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

chtěl bych Vás tímto pozvat na 3. zasedání KK MSD Plzeňského kraje v roce 2018, které se uskuteční ve středu 27. června 2018 od 18:00 hodin v Beer Factory, Dominikánská 8, Plzeň.
Prosím o potvrzení účasti na tel.: 603 103 733 nebo na email msd.plzensko@gmail.com.

Program:
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Volba návrhové, mandátové a volební komise
4) Zpráva předsedy krajského klubu
5) Zprávy členů předsednictva krajského klubu
6) Volba předsedy, 1. místopředsedy a člena krajské kontrolní komise
7) Volba delegátů s hlasem rozhodujícím a náhradníků na XVI. Sjezd MSD
8) Nominace do funkcí MSD pro volbu na XVI. Sjezd MSD
9) Volba zástupce a náhradníků v ÚR MSD
10) Informace z MK MSD
11) Vystoupení hostů
12) Přijetí nových členů do KK MSD
13) Plán letních aktivit
14) Diskuse
15) Různé
16) Závěr

S pozdravem,

Adam Zvonař
předseda KK MSD Plzeňského kraje
10. června 2018